Açıköğretim Sistemi Engelli Öğrenci Destek Birimi Raporu

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Engelli Öğrenciler Birimi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP), Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM), Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Açıköğretim Fakültesi Engelli Öğrenciler Destek Birimi özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim Sistemi Engelli Öğrenci Destek Birimi Raporu Videosunu Görüntülemek için Tıklayın

Engelli Öğrenciler Birimi; 2006’dan beri engelli öğrencilere destek olan birim, eğitim öğretim sürecinde özel gereksinimi bulunan öğrencilerin Anadolu Üniversitesinde kazandıkları programlara kayıt yaptırmalarıyla başlayan öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gereksinimlerini tespit etmek, bu gereksinimlerin karşılanabilmesine yönelik önlemleri almak ve ortadan kaldırmak üzere bireyselleştirilmiş öğretim uygulamalarından ders ve sınav düzenlemelerine, araç-gereç temininden üniversite kampüslerinin erişilebilirliğine kadar eğitim-öğretim ortamına tam katılımı sağlayacak tedbirleri almakta ve gerekli düzenlemeleri diğer birimler ve ilgili daire başkanlıkları ile eşgüdüm içinde yürütmektedir. Özel gereksinimi olan öğrencilerin “engellilik” alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttıracak faaliyetler yürüten birim, projeler geliştirmekte, gereksinim duyanlara danışmanlık hizmeti vermekte, üniversite kampüslerinde bulunan yapılar ile açık alanların standartlara uygun olarak erişilebilirliğinin sağlanması için projeler yürütmektedir.

İletişim: aueob.anadolu.edu.tr

Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP; 2014’te kurulan Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üstün yetenekli öğrencilerin tanılanması; üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve bu öğrenciler için özel eğitim programları geliştirilmesi; üstün yetenekli öğrencilerin ebeveynlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması; zekâ, üstün yetenek ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araştırmaların yürütülmesi olmak üzere dört alanda çalışmalarını sürdürmektedir. ÜYEP Merkezinde erken çocukluk yıllarından erken gençlik yıllarına kadar zekâ, yaratıcılık ve yetenek ölçümleri yapılmakta ve üstün yetenekli çocuklar ve gençler tanılanmaktadır. Tanılanan öğrenciler Güz, Bahar ve Yaz programlarına katılarak özel akademik ve özel yetenek alanlarında analitik, pratik ve yaratıcı düşünme gibi ileri düşünme becerilerini geliştiren zenginleştirilmiş ve hızlandırılmış eğitimler almaktadır. ÜYEP programlarını tamamlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimlerine Türkiye’nin en seçkin liselerinde ve üniversitelerinde devam etmektedir.

İletişim: https://uyep.anadolu.edu.tr/

Engelliler Araştırma Enstitüsü; 1994’ten bu yana gelişimsel yetersizliği olan çocuklara etkili öğretim sunma konusunda faaliyetler yürütmektedir. Enstitü; 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmesini (tarama, gelişimsel/eğitsel tanılama) yapmakta, 0-6 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara bireysel ve/veya kaynaştırmaya dayalı grup öğretim seçenekleri sunmakta, 6-8 yaş arasındaki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara kaynaştırma sürecinde bireysel eğitim desteği vermekte, Gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında ölçme ve değerlendirme araçları, eğitim/müdahale (davranışsal/gelişimsel) programları geliştirmekte ve/veya uyarlamakta, Gelişimsel gerilik/yetersizlik gösteren çocukların ailelerine yönelik kültürel değişkenleri de temel alan ve ailelerin psikolojik iyi olma hallerini destekleyecek ulusal paket programlar hazırlamakta, Anadolu Üniversitesinin diğer birimlerine lisans ve lisansüstü düzeyde destek vermektedir.

İletişim: http://eae.anadolu.edu.tr/

Engelliler Entegre Yüksekokulu; engelli bireylerin üniversite düzeyinde mesleki programlarda eğitim almaları ve toplumun üretken üyeleri olabilmelerine destek olmak için kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Eğitim verilen programlar; Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde Grafik Sanatları Lisans Programı ve Seramik Sanatları Lisans Programı; İdari Meslekler Bölümünde Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı; Mimarlık Bölümünde ise Yapı Ressamlığı Önlisans Programıdır. Bünyesinde bulunan bölümler, işitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek yazılım, donanım ve teknolojik altyapı ile donatılmıştır.

İletişim: https://www.anadolu.edu.tr/

Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi DİLKOM; 1999’da kurulmuş dil ve konuşma terapisi merkezidir. Merkez, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere tanı/değerlendirme, terapi, danışmanlık hizmeti vermekte, temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmakta, bu alanda eğitim gören/görecek lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamakta ve toplum yararına yönelik etkinlikler yapmaktadır.

İletişim: www.dilkom.anadolu.edu.tr

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi İÇEM; 1979’da çalışmalarına başlayan işitme engelli çocuklara işitsel-sözel yöntemle çağdaş ve nitelikli bir eğitim programının uygulandığı bir araştırma merkezidir. Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören işitme engelli çocuklara akademik eğitim veren tek öğretim kurumu olan İÇEM, işitme engelli çocukların eğitimi için bünyesinde çalıştırdığı tüm destek ve gelişim programları ile birlikte bir model oluşturmaktadır. İÇEM ayrıca; odyolojik değerlendirmeler, aile eğitim programları, koklear implant programları, konuşma eğitimi programları olmak üzere çeşitli faaliyet alanlarında da hizmet sunmaktadır.

İletişim: http://icem.anadolu.edu.tr/

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü; özel eğitim öğretmeni yetiştirme amacıyla 1983’te açılan program, çalışmalarını 1989’dan bu yana Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü içerisinde sürdürmektedir. Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği programlarında lisans eğitimi vermektedir. Buna ek olarak; bölümde Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği, Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği (II. Öğretim-Uzaktan Eğitim) alanlarında yüksek lisans programları; Zihin Engelliler, İşitme Engelliler ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği alanlarında doktora programları bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise Uygulama Davranış Analizi Lisansüstü Programı sürdürülmektedir.

İletişim: https://www.anadolu.edu.tr/

Açıköğretim Fakültesi Engelli Öğrenciler Destek Birimi (AÖFEÖDB); 2014’te kurulmuş ve engellilere yönelik hizmet veren diğer birimlerle eşgüdüm içinde çalışmaktadır. AÖF Engelli Öğrenciler Destek Birimi, engelli öğrencilere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi, engelli öğrencilere yönelik araştırmaları desenlemek ve memnuniyet düzeylerini ölçmek, engelli öğrencilerin aldığı eğtim hizmetlerinin kalitesini arttırmak üzere yardımcı teknolojilerin kullanılmasına yönelik araştırma/projeler geliştirmek ve yürütmek amacıyla kurulmuştur. Özellikle “Görme Engelli” öğrencilerin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleme ve veri tabanı oluşturma, görme engelli öğrenciler için öğrenme materyalleri üretmede koordinasyonu sağlama görevi üstlenen birim, Açıköğretim sisteminde yer alan engelli öğrenciler için yapılacak her türlü eğitim, araştırma ve materyal üretimine yönelik çalışmalarda Anadolu Üniversitesine bağlı diğer birimlerle koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaktadır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar