AÖF laboratuvar dersleri hakkında genel bilgiler

LABORATUVAR DERSLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Programda “Atölye çalışması I”, “Atölye Çalışması II” ve “Devre Analizi Laboratuvarı” olmak üzere 3 laboratuvar dersi mevcuttur. Her bir laboratuvar dersinde 8 adet deney bulunmaktadır.Üç laboratuvar dersi için toplam uygulama süresi 5 gündür.Üç derse birde katılacak olan öğrenci 5 günde toplam 24 adet deney yapmış olacaktır.Derslerde yer alan deneylerin final notuna katkısı eşit ağırlıklı olup, her bir deneyin etkisi %12,5’tur. Her bir ders için deney raporlarından alınan notların genel toplamının, 8’e bölünüp çıkan sonucun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Bu koşulları sağlayan ve her bir laboratuvar dersi için en az %70 devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler söz konusu dersten “Başarılı” sayılır ve başarısı harf notu ile değerlendirilir.Her bir laboratuvar dersi için en az %70 devam zorunluluğu vardır. Dolayısıyla bir laboratuvar dersinde öğrenci 8 deneyin en az 6 sına katıldığında devamlı sayılacaktır. Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci DZ harf notu ile değerlendirilir.

Bu durumda öğrenci, ilgili ders(ler)i sonraki dönemlerde tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.Laboratuvar derslerinde %70 devam zorunluluğunu yerine getiren, 8 deneyden en az 6’sını yapan ve raporlarını teslim eden ancak genel not ortalaması 100 üzerinden 60 puanın altında kalan öğrenciler, ilgili laboratuvar dersinden başarısız sayılır ve “FF” harf notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, ilgili ders(ler)i sonraki dönemlerde tekrar kayıt yaptırarak almak zorundadır.Laboratuvar derslerinde “başarı notu” en az 60 ve harf notu CC’dir. 60’ın altında not alan öğrenciler doğrudan FF harf notu ile değerlendirilir. Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde, laboratuvar derslerinde aşağıdaki Harf Notları Çizelgesi esas alınır.

** 2015-2016 öğretim yılına kadar laboratuvar derslerinden gerekli şartları tümüyle sağlayarak başarılı olan öğrenciler YT (Yeterli), bu şartları sağlayamayıp başarısız olan öğrenciler YZ (Yetersiz) olarak değerlendirilmekteydi.

Üniversite Senatosunun 29.09.2015 tarih ve 7/4 sayılı kararı ile kabul edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi Madde 9 uyarınca 2015-2016 öğretim yılı itibari ile bu dersler için Harf Notu uygulamasına geçilmiş olup laboratuvar ders notları Dönem ve Genel Not Ortalamalarına yansıtılmıştır.

Senato kararına göre 2015-2016 öğretim yılı öncesinde söz konusu dersleri almış olan öğrencilerin laboratuvar değerlendirme notları harf notuna dönüştürülmemektedir.Laboratuvar dersleri sadece 2012-2013 akademik yılından itibaren programa kayıt yaptıran öğrenciler için zorunludur. Bu dönemden önce programa kayıt yaptıran öğrenciler yaz dönemi laboratuvar derslerine katılmayacaktır.Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programındaki TÜM laboratuvar dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir ve herhangi bir muafiyet uygulaması bulunmaz. Bu dersleri almayan veya alıp da başarısız olan öğrenciler mezun olamazlar.Laboratuvar dersleri sadece Eskişehir’de Anadolu Üniversitesindeki ilgili birim laboratuvarlarında alan uzmanı öğretim elemanları tarafından yüz yüze yürütülmektedir. Bu programa kayıtlı öğrenciler Anadolu Üniversitesi dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda laboratuvar dersi alamazlar.Öğrenci Eskişehir’de kaldığı süre içinde KONAKLAMA KENDİSİNE AİTTİR. Öğrenciler devlet yurdu veya özel yurt, apart, otel vb. yerlerde konaklayabilirler. Üniversite tarafından konaklamaya ilişkin herhangi bir organizasyon yapılmamakla birlikte, sadece yaz dönemi için Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğüne program ve katılımcı öğrenciler hakkında bilgi verilmektedir. Kurumun uygun görmesi durumunda, derslere kayıt olan öğrencilerin bir listesi Yurt Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Bu durumda öğrenciler yurt seçeneğinden de yararlanabilirler. Yurtlarda kalmayı tercih eden öğrenciler, yurt ücreti ve istenen belgeler hakkındaki bilgiyi Eskişehir'e gelmeden önce Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüyle iletişime geçerek öğrenebilirler.

Öğrenciler Eskişehir’e geldiklerinde Yurt Müdürlüklerine teslim edilmek üzere istenen resmi bir belge (öğrenci bilgileri, kalacakları süre vb.) her uygulama haftasının ilk gününde laboratuvar sorumlularından temin edilebilecektir.Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Öğrenci Yemekhanesinden öğrenci ücreti karşılığında öğle yemeği yeme olanağına sahiptir. Ayrıca öğrenciler kampüs içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinden de yararlanabilirler.Öğrenciler laboratuvar derslerine gelirken yanlarında laboratuvar ders kitapları, kurşun kalem, silgi, cetvel ve basit bir hesap makinası getirmelidirler. Ayrıca öğrencilerin derslere gelirken Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartlarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin derslerde yapacakları deneylerden en iyi şekilde yararlanmaları için, ders kitaplarını çalışarak gelmeleri önemlidir. Ayrıca derslere ilişkin ek çalışma materyalleri (ders videoları, sanal laboratuvar) eKampüs ANADOLUM öğrenme yönetim sisteminde ilgili dersin sayfasında mevcuttur.Sorularınızı çağrı merkezi veya eposta aracılığı ile iletebilirsiniz. Laboratuvar dersleri ile ilgili akademik konularda, dersin Akademik Koordinatöründen veya ilgili Laboratuvar Sorumlusu Öğretim Elemanından destek alabilirsiniz.Yönetsel ve teknik (kayıt, not işleri vb.) konularla ilgili sorunları için Fen Programları Uygulama Koordinatörü ile bizzat iletişim kurarak destek alabilirsiniz.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laboratuvar Dersleri Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar