AÖF Kayıtları sırasında “Askerlik İlişiksiz Belgesi” getirmem gerekli midir?

AÖF Büro personelimiz linkten sorgulama sonucunda kaydını yapabilirsiniz yazan adaylardan ayrıca “Askerlik İlişiksiz Belgesi” istenmemektedir.

AÖF Kayıt Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

AÖF Kayıt İşlemleri için Tıklayınız

AÖF'YE KAYIT NASIL YAPILIR? İNTERNET BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

İnternetten başvuru işlem-leri “https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/” adresinden, kayıtları ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından yapılacaktır.

Adayların, başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde kayıt için AÖF bürosuna gitmeden önce, aşağıdaki açıklamaları okuyup İnternetten başvuru yapmaları gerekmektedir.

İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI

· İnternet başvuru işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresindeki “Anadolu Üni-versitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakül-teleri – İnternet Başvuru” sitesinden yapıla-caktır
· Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru ya-pacağınız kayıt türünü tıklayarak “BAŞVURU” sayfasına geliniz.

· Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, “Başvuruya şimdi başlamak için bu-rayı tıklayınız.” ifadesinin üzerine tıklaya-rak “BAŞVURU-GİRİŞ” sayfasına geliniz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduktan sonra “Yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım, işlemlere başlayabilirim” açıkla-masının yanındaki kutucuğu işaretleyip “BAŞLA” tuşunu tıklayınız.

Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklama-lar doğrultusunda doldurarak “İLERİ” tuşu-nu tıklayınız.

· Öğrencinin ÖSYM’ye verdiği dijital fotoğraf kimlik kartında ve Fakülte kayıtlarında da kullanılacaktır. Öğrencilerin ÖSYM’ye ver-dikleri fotoğraf İnternet başvuru adımlarının 6/8 sayfasında görüntülenecektir. Öğrenci-ler isterlerse ÖSYM’ye verdikleri fotoğrafı değiştirebileceklerdir. Fotoğrafını değiştir-mek isteyen öğrenciler İnternet başvuru adımlarında gözükecek fotoğrafın altında sırası ile “Yeni Resim Yükle”, “Gözat”, “Yükle”, “Kes” ve “İleri” butonlarını tıkla-yacaktır. Bu şekilde ÖSYM fotoğrafını de-ğiştirmiş olacaktır.

Öğrenci kaydettiği fotoğrafı, yeni bir diji-tal fotoğraf ile değiştirmek isterse veya ÖSYM’ye verdiği dijital fotoğrafı kullan-mak isterse yeni bir İnternet başvurusu yapması gerekmektedir.

ÖSYM’den dijital ortamda alınan veya öğ-renciler tarafından İnternet başvuru adımla-rında yüklenen fotoğraf, kayıt yapan AÖF büro görevlisi tarafından incelenecek, kayıt koşullarına uygun fotoğraflar kabul edile-cektir. Kayıt koşullarına uygun olmayan fotoğraf ise kabul edilmeyecektir. Öğrencinin ÖSYM’ye verdiği dijital fotoğrafına büro otomasyonundan geri dönmesi sağlanacak-tır.

· Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gös-teren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu ka-bul ve beyan ediyorum” açıklamasının ya-nındaki kutucuğu işaretleyiniz ve “TAMAM” tuşunu tıklayınız.

Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği “DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ” ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız.

· “İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Başvu-ru ve Kayıt Bilgileri”nden oluşan iki sayfalık bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına
siyah, okunaklı olarak alınız. Yazıcı döküm-leri ile ilgili örnek görünüm 5.ve 6. sayfalar-da verilmiştir. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı bil-gi için aşağıdaki “V. İNTERNET BAŞVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜ ALINACAK BELGELER” kısmına bakınız.

· Yukarıda açıklanan adımları tamamladığı-nızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ ad-resindeki “BAŞVURU DURUMU” başlığı al-tındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra “GÖRÜNTÜLE” tuşunu tık-layarak kontrol edebilirsiniz.

· Başvuruyu tamamladıktan ve “İnternet Baş-vuru Belgesi” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 30 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.

· Öğrenci adaylarına İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Ku-rumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

· Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu ta-rihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia ede-mez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.

· Kayıt için istenen belgeler eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez. Bu nedenle başvuru ve kayıt kılavuzunu okuyarak, kayıt için gerekli belge-leri eksiksiz ve kılavuzda belirtilen şekilde hazırlayarak kayıt süresinin son gününü bekle-meden AÖF bürosuna bizzat başvurunuz.

· Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Kayıt Yaptı-racak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri

1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi
5. Fotoğraf

Öğretim Gideri Ödemeleri

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler “Açık Yükseköğretim Yönetmeliği”nin 12. maddesi ve yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malze-meler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Ana-dolu Üniversitesince belirlenen “Öğretim Gideri"ni ödeyeceklerdir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar