Archive

    

Temmuz 3rd, 2017

AÖF Suudi Arabistan Programı Sınav Süresi Ne Kadar?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

AÖF Suudi Arabistan Programı Sınav Giriş Belgesini Nasıl Alırım?

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından alabilirler.

AÖF Suudi Arabistan Programı Sınav Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

AÖF Suudi Arabistan Programı Sınav Sistemi Nasıl İşliyor?

Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan ve üniversitemizin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bilgisayar ortamında değerlendirilen bu sınavlarda öğrencilerin derslerin her birinden başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlıdır.

Suudi Arabistan Programları Öğrenci Seçme Sınavı da Türkiye'de yapılan YGS gibi olup, adayların Türkçe, Matematik ve genel kültürle ilgili bilgilerini ölçmek amacına yöneliktir.
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

AÖF Suudi Arabistan Programı Sınav Merkezleri Belli Oldu

Sınavlar Cidde, Riyad ve Eskişehir Sınav Merkezlerinde yapılacaktır.

AÖF Suudi Arabistan Programı Nakil Kayıt Başvuru Koşulları Nelerdir?

Suudi Arabistan veya bölgesi ülkelerde en az 6 ay süreli/süresiz oturma izni olanlar ya da bu süreyi kapsayan vizeye sahip olup,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, iktisat veya İşletme Fakültelerinin bölüm/programlarında daha önceden kayıtlı olup kaydını sildirmeyenler,

Suudi Arabistan Programında açılan bölüm/programlarda kayıtlı oldukları bölüm/programlarının olması halinde nakil isteğinde bulunabilirler.

Nakil başvurusu; nakil isteğini belirten imzalı bir dilekçenin suap@anadolu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi ile yapılır.Nakil isteği ilgili fakülte tarafından uygun görülenlerin Nakil işlemi yapılır.

Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programı Akademik Takvimi Açıklandı

SINAV TARİHLERİ

Seçme Sınavı Başvuruları 31 Temmuz 2017 - 29 Ağustos 2017
Seçme Sınavı 17 Eylül 2017
Güz Dönemi Kayıt/Kayıt Yenileme 23 Ekim-03 Kasım 2017
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Ocak 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 03-04 Şubat 2018
Kayıt Yenileme 26 Mart-06 Nisan 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Mayıs 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23-24 Haziran 2018
Üç Ders Sınavı 5 Ağustos 2018

AÖF Arapça İlahiyat bölümüne kimler başvuru yapabilir?

Öğretim dili Arapça'dır.

Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliliği için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler kendi imkanları ile yabancı dillerini yeterli hale getirmekle yükümlüdür. İki yıl sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan, yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İki yıl sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan İlahiyat önlisans (açıköğretim) programına kayıt yaptırabilirler.

Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programı Ön Kayıt Başvuru Formu İndir

Suudi Arabistan Programları 2017-2018 Öğretim Yılında Açılıyor.

Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programı Ön Kayıt Başvuru Formu İndirmek için Tıklayınız

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programına Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programın Amaçları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;

Yeni Kayıt

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programına Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programın Amaçları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programının amacı, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek sunabilen, yetersizliği olan özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki gereksinimlerini karşılayıcı ve kolaylaştırıcı bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;

Yeni Kayıt

Temmuz 2nd

Açıköğretim kontenjanları arttı mı?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Saraç, "Bu sene üniversite öğrenci kontenjanlarında geçen yıla göre yaklaşık 58 bin 284 artış olacak. Lisans programlarında 473 bin 776, ön lisans programlarında ise 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan 910 bin 680 olacak." dedi.

YGS ve LYS sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin tercih sürecine başlayacağını belirten Başkan Saraç, "Dileğimiz, bütün öğrencilerimizin arzularına, çabalarına uygun hak ettikleri en iyi programa yerleşmeleri." ifadesini kullandı.

Yükseköğretime giriş sisteminin yeterlilikler üzerine düzenlendiğini kaydeden YÖK Başkanı, "Şu veya bu şekilde iyileştirmeler gündeme gelse bile bu sınavların adalet sağlayan bir mekanizma olduğu hususunda toplumsal bir uzlaşı var." değerlendirmesini yaptı.

Haziran 7th

AÖF Yaz Dönemi Laboratuvar Dersleri Nerede Yapılıyor?

Yaz Dönemi Laboratuvar Dersleri yalnızca Anadolu Üniversitesinde yürütülmektedir.

Dersler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Fen Fakültesi Laboratuvarlarında yapılacaktır. Eskişehir tren istasyonu veya otobüs terminaline ulaştığınızda kampüse gelebilmek için NASIL ULAŞIRIM KILAVUZUNU görüntüleyebilirsiniz.

Mayıs 24th

GZFT Analiz Formu İndir

Anadolu Üniversitesi 2019–2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sırasında Üniversitemizin Güçlü‒Zayıf Yönleri ile Fırsatlarının ve Tehditlerinin (GZFT) neler olduğunun belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz geneline 2013 yılında uygulanan GZFT analizi sonuçlarının yer aldığı “GZFT Analiz Formu”na https://goo.gl/forms/verNKh4NLyh4fa2g2 adresinden ulaşılabilmektedir.