Archive

    

Kasım 7th, 2014

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan soru nasıl değerlendiriliyor?

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan sorunun iptal edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılmaktadır? Sınav sorularında hata var ve soru iptal edilmiş ise iptal edilen sorunun puan değeri nota eklenmektedir.

Açıköğretim Sınav sorularına nereden bakabilirim?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış tüm açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz.

http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Bağıl değerlendirme sistemi nedir?

Yıllık sistemde öğretim yapılan programlarda sınavların değerlendirilmesi mutlak değerlendirme sistemine göre yapılmaktaydı. Mutlak sistemde bir öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için önceden belirlenmiş mutlak bir not sınırını aşması beklenir. Örneğin; 50 veya 70 gibi mutlak bir sınır. Bunun anlamı 50 veya 70 üzeri not alanlar başarılı, altı ise başarısızlık olarak değerlendirilmekteydi.

Bağıl Değerlendirilme Sisteminde (BDS) mutlak bir not sınırı konmamaktadır. BDS adından da anlaşılacağı gibi bir öğrencinin başarısı, bir programda o dersi alan grup içindeki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

BDS’de temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencilerin yüz üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notları belirlemektir.

Açıköğretim Sınavları nasıl değerlendirilmektedir?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakül-teleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğre-tim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre yapılmaktadır.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Açıköğretim sınav giriş belgelerini büroya onaylatmak gerekiyor mu?

İnternetten aldığım açıköğretim sınava giriş belgesini büroya onaylatmam gerekiyor mu? Sınava Giriş Belgenizi AÖF bürolarına onaylatmanız gerekmemektedir.

Açıköğretim sınav giriş belgesi indirmek için tıklayınız

AÖF Sınava giriş yerlerini nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alacaklardır.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Açıköğretim Sınava girebilmek için gerekli belgeler nelerdir?

AÖF Sınav Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin 2016-2017 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar.

1) Sınav Giriş Belgesi

2) Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartı veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi

Açıköğretim Sınav günlerinde bürolar açık oluyor mu?

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Açıköğretim Sınav Giriş Belgesi Çıkartmak için Tıklayınız

AÖF Sınava giriş belgesini nasıl alabilirim?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alacaklardır.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Açıköğretim Sınavları hangi gün yapılmaktadır?

Ara ve dönem sonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır.

Hafta içinde sınav yapılmamaktadır.

Açıköğretim Sınavı Giriş Yerlerini Öğrenmek için Tıklayınız

AÖF Sınavlarında sorumlu olduğum üniteleri nasıl öğrenebilirim?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarında okutulacak dersler ve sınav sorumluluk ünitelerine bağlantıya tıklamanız halinde erişebilirsiniz.

AÖF Sınava giriş belgesini nasıl alabilirim?

Açıköğretim Yurt dışı sınavlarına katılabilir miyim?

Yurt dışında sınavlara katılabilir miyim? Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin Türkiye programlarına kayıtlı öğrencilerin sınavları yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin yurt dışındaki bir merkezde sınava girmeleri mümkün değildir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Sınav giriş yerleri nasıl belirleniyor? Adresimize yakın okullarda sınava katılabilir miyiz?

Açıköğretim Fakültesi Sınav giriş yerlerini öğrenmek için tıklayınız

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Kasım 6th

Açıköğretim Mazeret sınavı düzenleniyor mu?

Her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda telafi sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Ara sınava katılamadım,Dönem sonu sınavına katılabilir miyim?

Ara sınava katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler. Ara sınava katılmadığınızda ara sınav notunuz sıfır (0) olacaktır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Sınavlarında kıyafet sınırlaması var mı?

Öğrenciler, kıyafet konusunda mevcut mevzuata göre belirlenen kurallara uyacaklardır. Kıtalarından izinli olan er, er başlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Mevcut mevzuata uygun olmayan kıyafetle sınava girmekte ısrar eden öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ile ad ve soyadları, Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılır ve bu öğrencilerin o oturumdaki sınavlarının tümü geçersiz

Açıköğretim Sınavlarında hesap makinesi kullanabilir miyim?

Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank, vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Açıköğretim Sınavlarında ne kadar soru soruluyor ve ne kadar süre veriliyor?

Ara ve dönem sonu sınavlarında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulmakta olup 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız