Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği programında İngilizce okutulan derslerin başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’tır.

Örneğin; İngilizce okutulan “Bağlamsal Dilbilgisi I” dersinin ara sınavında 80, dönem sonu sınavında 75 alan bir öğrencinin

Başarı Notu = (80 x %40) + (75 x %60)

Başarı Notu = 32 + 45

Başarı Notu = 77

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Onur/Yüksek Onur belgesini nasıl ve nereden alabilirim?

Onur veya Yüksek Onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimize Üniversitemiz tarafından kısa mesaj (SMS) gönderildikten sonra öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ adresindeki Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’ndan T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle adres bilgilerini güncelledikten sonra belge isteklerinde bulunabilirler.

Onur Belgesi almayı hak eden öğrencilerin belgeleri adreslere gönderilecektir. Adresinizden takip edebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Ödevi olan derslerde başarı notu hesabı nasıl yapılmaktadır?

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan ara, dönem sonu sınavları ile ödev notunun başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’dir.

Örneğin; Bilgi Yönetimi programında ödevi alan “İşletim Sistemleri I” dersinin ara sınavından 60, ödev notu 80, dönem sonu sınav notu 70 olan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x %30) + (Ödev Notu x %20) + (Dönem Sonu Sınav Notu x %50)

Başarı Notu = (60 x %30) + (80 x %20) + (70 x %50)

Başarı Notu = 18 + 16 + 35

Başarı Notu = 69

AÖF Not Sorgulamak için Tıklayınız

Açıköğretim ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

Açıköğretim Sınavlarında ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu x %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 x %30) + (80 x %70)

Başarı Notu = 18 + 56

Başarı Notu = 74

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan soru nasıl değerlendiriliyor?

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan sorunun iptal edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılmaktadır? Sınav sorularında hata var ve soru iptal edilmiş ise iptal edilen sorunun puan değeri nota eklenmektedir.

Açıköğretim Sınav sorularına nereden bakabilirim?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış tüm açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz.

http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Bağıl değerlendirme sistemi nedir?

Yıllık sistemde öğretim yapılan programlarda sınavların değerlendirilmesi mutlak değerlendirme sistemine göre yapılmaktaydı. Mutlak sistemde bir öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için önceden belirlenmiş mutlak bir not sınırını aşması beklenir. Örneğin; 50 veya 70 gibi mutlak bir sınır. Bunun anlamı 50 veya 70 üzeri not alanlar başarılı, altı ise başarısızlık olarak değerlendirilmekteydi.

Bağıl Değerlendirilme Sisteminde (BDS) mutlak bir not sınırı konmamaktadır. BDS adından da anlaşılacağı gibi bir öğrencinin başarısı, bir programda o dersi alan grup içindeki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

BDS’de temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencilerin yüz üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notları belirlemektir.

Açıköğretim Sınavları nasıl değerlendirilmektedir?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakül-teleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğre-tim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre yapılmaktadır.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Açıköğretim sınav giriş belgelerini büroya onaylatmak gerekiyor mu?

İnternetten aldığım açıköğretim sınava giriş belgesini büroya onaylatmam gerekiyor mu? Sınava Giriş Belgenizi AÖF bürolarına onaylatmanız gerekmemektedir.

Açıköğretim sınav giriş belgesi indirmek için tıklayınız

AÖF Sınava giriş yerlerini nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alacaklardır.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Açıköğretim Sınava girebilmek için gerekli belgeler nelerdir?

AÖF Sınav Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin 2016-2017 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar.

1) Sınav Giriş Belgesi

2) Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartı veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi

Açıköğretim Sınav günlerinde bürolar açık oluyor mu?

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Açıköğretim Sınav Giriş Belgesi Çıkartmak için Tıklayınız

AÖF Sınava giriş belgesini nasıl alabilirim?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alacaklardır.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Açıköğretim Sınavları hangi gün yapılmaktadır?

Ara ve dönem sonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır.

Hafta içinde sınav yapılmamaktadır.

Açıköğretim Sınavı Giriş Yerlerini Öğrenmek için Tıklayınız

AÖF Sınavlarında sorumlu olduğum üniteleri nasıl öğrenebilirim?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarında okutulacak dersler ve sınav sorumluluk ünitelerine bağlantıya tıklamanız halinde erişebilirsiniz.

AÖF Sınava giriş belgesini nasıl alabilirim?

Açıköğretim Yurt dışı sınavlarına katılabilir miyim?

Yurt dışında sınavlara katılabilir miyim? Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin Türkiye programlarına kayıtlı öğrencilerin sınavları yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin yurt dışındaki bir merkezde sınava girmeleri mümkün değildir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Sınav giriş yerleri nasıl belirleniyor? Adresimize yakın okullarda sınava katılabilir miyiz?

Açıköğretim Fakültesi Sınav giriş yerlerini öğrenmek için tıklayınız

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Açıköğretim Mazeret sınavı düzenleniyor mu?

Her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda telafi sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız