Açıköğretim Diplomamdaki hatalı bilgilerin düzeltilmesi için ne yapmam gerekmektedir?

Diplomanın arka yüzündeki nüfus bilgileri hatalı olan mezunlara yeniden diploma düzenlenmektedir.

Bu durumda tarafınıza yeniden diploma düzenlenebilmesi için, nüfus bilgilerinizdeki değişikliği belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diplomanızın aslı ile AÖF bürosuna ya da “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine posta ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmî bir belge ile karşılaştırarak) kontrol ediniz.

AÖF diploma sorgulamak için tıklayınız

Açıköğretim Diplomasında fotoğraf oluyor mu?

Açıköğretim Fakültesi Diplomaları fotoğraflı olarak düzenlenmemektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomamı benim adıma bir başkası alabilir mi?

Diploma teslim işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılmaktadır. Anne, baba, kardeş, eş veya arkadaş gibi yakınlarınız sizin adınıza diplomayı alamaz.

Ancak; sizin adınıza yasal vekilinizin vekâletname ile başvurması halinde diploma verilir.

AÖF Diploma Sorgulamak için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomamı başka bir AÖF bürosundan alabilir miyim?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak kendileri veya yasal vekilleri imza karşılığında diplomalarını alabilirler. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomam adresime posta veya kargo ile gönderilir mi?

Diplomalar öğrencinin adresine ve istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.

AÖF Ana Sayaf Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomamın “Aslı Gibidir” onaylı suretini alabilir miyim?

Mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri verilmemektedir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizden bazıları resmî veya özel kuruluşlara verilmek üzere onaylı diploma fotokopisi istemektedirler. 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8/d maddesinde; “İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslının uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.” denilmektedir. Onaylı diploma fotokopisi isteyen resmî ve özel kuruluşların bu maddeye göre diploma fotokopisini onaylayarak işlem yapmaları gerekmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Diplomamı Eskişehir’e gelerek Açıköğretim Fakültesinden alabilir miyim?

Açıköğretim Fakültesi Merkez Bürodan mezunlara diploma teslimi yapılmamaktadır.

Diplomalar hazırlandığı anda mezunlarımıza verilmek üzere, bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Mezunlarımız sadece bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diploma yerine çıkış belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra en kısa sürede hazırlanarak mezunların bağlı oldukları AÖF bürosuna gönderildiği için mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge düzenlenmemektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diploması için ücret ödemem gerekiyor mu?

Öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Vakıfbank şubelerinden T.C. kimlik numaranız ile öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcunuzu ödedikten sonra bağlı olduğunuz AÖF bürosundan banka dekontu ve öğrenci kimlik kartlınızla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomanızı alabilirsiniz.

Diploma için ayrıca bir ücret alınmamaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim'den Mezun oldum, diplomamı ne zaman alabilirim?

AÖF'den mezun oldum diplomamı ne zaman alabilirim 2017? Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternette açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmi bir kimlik belgesi ile) kontrol ediniz.

AÖF öğrenci girişi yapmak için tıklayınız

Açıköğretim Önlisans yazısını nasıl alabilirim?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, AÖF bürolarından birine dilekçeyle başvurarak önlisans yazısı alınabilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim'de İki dönem üst üste kayıt yeniletmediğimde kaydım silinir mi?

İki veya daha fazla dönem kayıt yeniletmediğinizde kaydınız silinmemektedir.Peki Açıköğretim kaydımı nasıl sildirebilirim?

Kayıt sildirebilmeniz için aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmanız gerekmektedir.

a) Kaydını sildirmek istediğinizi açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçe

b) Öğrenci kimlik/tanıtım kartınız ile AÖF bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Öğrenci kimlik/tanıtım kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.

Açıköğretim Kaydımın silindiğine dair belge alabilir miyim?

Kaydımın silindiğine dair belge alabilir miyim?

AÖF bürolarından kayıt silme yazısı alabilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız