Açıköğretim Transkript nasıl alabilirim?

Not Durum Belgesi (Transkript) öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince aldıkları derslerdeki başarı durumunu gösteren bir belgedir.

Not Durum Belgesi almak isteyen öğrenciler veya mezunlar AÖF bürolarına başvurarak alabilirler. Not Durum Belgesi, öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.

AÖF öğrenci girişi yapmak için tıklayınız

Açıköğretim diplomamı kaybettim, yeniden nasıl alabilirim?

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde İkinci Nüsha (Duplicate Copy) ibaresi yer alır. İkinci Nüsha Diplomanın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı defa verildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir.

Açıköğretim diplomamı nereden ve ne zaman alacağım?

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik/tanıtım kartıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri verilmez.

Açıköğretim kaydımı nasıl sildirebilirim?

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Geçmiş öğretim yıllarına ait öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt sildirmek için öğrencilerin;

a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,

b) Öğrenci kimlik/tanıtım kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.

Açıköğretim Öğrenci kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl alabilirim?

Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartının kaybolması ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumunda ₺10.00 kimlik kartı bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR 070001001900400036895009 IBAN numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurulmalıdır.

Öğrenciler hazırlanan yeni öğrenci kimlik/tanıtım kartlarını fotoğraflı özel kimlik belgesi ile birlikte (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bağlı oldukları AÖF bürosuna bizzat başvurarak alabilirler.

Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.

Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

Açıköğretim sınav merkezi değişikliğini nasıl yapabilirim?

Açıköğretim sınav merkezi değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek için tıklayınız

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi değişiklik işlemlerini (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/) adresindeki Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’na giriş yaparak, AÖF bürolarından veya Çağrı Merkezini (444 10 26) arayarak yaptırabilirler.

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle öğrenciler, sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önünde bulundurmalıdırlar.

Açıköğretim sınav merkezi değişikliği tarihleri 2016-2017

Açıköğretim Öğrenci belgesi nasıl alabilirim?

Öğrenciler, AÖF bürolarına öğrenci kimlik kartıyla bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler.

Açıköğretim Öğrenci belgesini öğrenci adına yakını alabilir mi?

Öğrenci belgeleri öğrenci kimlik kartıyla AÖF bürosuna müracaat eden öğrenci yakınlarına da verilebilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim öğrenme hizmetleri nelerdir?

Açıköğretim öğrenme hizmetlerine ulaşmak için tıklayınız

Açıköğretim e-Öğrenme hizmetleri; e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli kitap, e-Destek ve e-Seminer bileşenlerinden oluşmaktadır.

Açıköğretim e-Öğrenme portalının internet adresi nedir?

Açıköğretim e-Öğrenme portalına ulaşmak için tıklayınız

(BAP) e-Öğrenme Portalına internet adresi nedir? Açıköğretim e-Öğrenme Portalına (http://eogrenme.anadolu.edu.tr) adresinden erişebilirsiniz.

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı nedir?

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı Giriş için Buraya Tıklayınız

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin internet üzerinden istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Portalda, her ders için farklı öğrenme ortamları tasarlanmıştır. Böylece farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin kendilerine en uygun öğrenme ortamından yararlanmaları sağlanmıştır

Açıköğretim Akademik danışmanlık hizmetleri ne zaman verilmeye başlayacaktır?

Açıköğretimde Yüzyüze Akademik Danışmanlık Derslerinin Güz Dönemi Tüm Yurtta Kasım 2016 Pazartesi Günü Başlıyor...

Anadolu Üniversitesi’nin Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze Akademik Danışmanlık Derslerinin Güz Dönemi tüm yurtta Kasım 2016 Pazartesi günü başlayıp, Ocak 2017 Cuma günü sona erecek.

Açıköğretim Akademik danışmanlık hizmetleri kapsamında verilen dersler nelerdir?

Güz Dönemi Akademik Danışmanlık Dersleri:

İktisada Giriş I, Genel Muhasebe I, Matematik I, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü, İstatistik I, Mikro İktisat, Finansal Yönetim I, İngilizce I, Denetim, Türk Vergi Sistemi, Maliyet Muhasebesi.

Bahar Dönemi Akademik Danışmanlık Dersleri:

İktisada Giriş II, Genel Muhasebe II, Matematik II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları, İstatistik II, Makro İktisat, Finansal Yönetim II, İngilizce II, Finansal Tablolar Analizi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Maliyet Yönetimi.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Akademik danışmanlık hizmeti nedir?

Öğrencilerin öğretim elemanlarıyla yüz yüze eğitim ihtiyacını karşılayabilmek, anlayamadıkları konuları danışarak kavrayabilmek ve daha fazla etkileşim sağlayabilmek için Akademik Danışmanlık Hizmetleri yürütülmektedir.

Açıköğretim Akademik danışmanlık ders programına Ulaşmak için Tıklayınız

BAP Akademik danışmanlık hizmeti veriyor mu?

Batı Avrupa Programalarına kayıtlı öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti sunulamamaktadır.

Açıköğretim çıkmış sınav sorularına nasıl ulaşabilirim?

Açıköğretim çıkmış sınav sorularına ulaşmak için tıklayınız

AÖF sınav sorularına nasıl bakarım? Geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları, (http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr/) adresinin Geçmiş Sınav Soruları linkinde yayımlanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır.

Açıköğretim Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim) Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Sınav Tarihleri 2016-2017

AÖF 2017 Sınav tarihleri ne zaman?

Güz Dönemi Ara Sınavı 26 - 27 Kasım 2016
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017
2016-2017 Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017