Açıköğretim Sınavında cevap kâğıdına test grubunu kodlamayı unuttum, sınavım değerlendiril mi?

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını yazmayan, test grubunu kodlamayan ve imzasını atmayan öğrencilerin durumları incelenerek karara bağlanmaktadır.

Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden bahisle Üniversitemize ve Fakültemize başvurmalarına gerek yoktur.

Test Grubunuzu Kodlamayı Unutmayın!

Cevap kâğıdı üzerindeki test grubunuzu yani soru kitapçığınızın “A”, “B”, “C” ya da “D” olarak adlandırılan türünü kodlamayı unutmayın!

Test grubunuzu kodlamaz veya birden fazla kodlama yaparsanız sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Bu nedenle cevap kâğıdınızın üzerindeki alanları doğru kodlamaya özen gösterin.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?

Açıköğretim Fakültesi Sınav sonucunu öğrenemek için tıklayınız

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

*** AÖF Sınav sonuçlarına nasıl ve nereden itiraz edilir? İlgili sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız

Akademik yetersizlik uyarısı aldım,Bu ne anlama gelmektedir?

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır.

Akademik Yetersizlik Uyarısı (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/) adresindeki öğrenci otomasyonu sayfasından öğrenciye duyurulur. Akademik Yetersizlik Uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır.

Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Açıköğretim Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması nedir?

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

AÖF Not Sorgulamak için Tıklayınız

Açıköğretim Harf notları nedir?

Başarı notlarının hesabından sonra yapılması gereken öğrencilerin başarı notlarına göre o dersi geçip geçmediğinin belirlenmesi işlemidir.

AÖF Not Sorgulamak için Tıklayınız

Diğer bir deyişle öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun neyi ifade ettiğinin açıklanması yani harf notlarına dönüştürülmesi işlemidir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlarda aşağıdaki harf notları kullanılmaktadır. Bu harf notları ve harf notlarının anlamları şunlardır:

AA: Geçer

AB: Geçer

BA: Geçer

BB: Geçer

BC: Geçer

CB: Geçer

CC: Geçer

CD: Koşullu Geçer

DC: Koşullu Geçer

DD: Koşullu Geçer

FF: Tekrar

Kullanılan Diğer Harf Notları

Açıköğretim Başarı notu hesaplanmasında alt sınır uygulanması nedir?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda öğrencilerin notlarının BDS katılabilmesi için ham başarı notlarının belirli bir baraj değerini aşması gerekmektedir. Başka bir deyişle ders bazında Başarı Notuna Alt Sınır (BNAS) uygulanmaktadır. Başarı notuna alt sınır değeri (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler hariç) 25’tir.

Bunun anlamı şudur; başarı notu 25 ve altında ise o öğrencilerin notu değerlendirmeye, yani o ders için başarı notu ortalaması hesabına katılmaz. Böylece tüm derslerde başarının belirli bir düzeyinin altına düşmesi engellenmiş olur. 25 ve 25’in altında başarı notu alan öğrenciler o dersi tekrar almak zorundadırlar.

Açıköğretim Stajı bulunan programlarda başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

Zorunlu veya isteğe bağlı stajı bulunan programlarda, stajını yapan öğrencilerin stajı başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Stajı başarılı olan öğrenci diğer koşulları yerine getirmiş ise mezun olabilecek durumdadır.

AÖF Not Sorgulamak için Tıklayınız

Açıköğretim Uygulama çalışması bulunan derslerde başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

ngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında uygulama dersleri bulunmaktadır. Uygulama derslerinde başarı notu; öğrenciler tarafından portal aracılığı ile gönderilen raporlar, uygulama öğretmenleri ve danışmanları tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretmeninin verdiği notun %50’si + Danışmanın verdiği notun %50’si alınarak öğrencinin o uygulama dersinden başarı notu hesaplanır.

Laboratuvar uygulaması olan uzaktan eğitim Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programlarında ara ve dönem sonu sınavları bulunmaktadır. Laboratuvar uygulamalarında başarı notuna ara sınav notunun katkısı %30, uygulama notunun katkısı %20, dönem sonu sınavı notunun katkısı %50’dir.

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği programında İngilizce okutulan derslerin başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’tır.

Örneğin; İngilizce okutulan “Bağlamsal Dilbilgisi I” dersinin ara sınavında 80, dönem sonu sınavında 75 alan bir öğrencinin

Başarı Notu = (80 x %40) + (75 x %60)

Başarı Notu = 32 + 45

Başarı Notu = 77

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Onur/Yüksek Onur belgesini nasıl ve nereden alabilirim?

Onur veya Yüksek Onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimize Üniversitemiz tarafından kısa mesaj (SMS) gönderildikten sonra öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ adresindeki Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)’ndan T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle adres bilgilerini güncelledikten sonra belge isteklerinde bulunabilirler.

Onur Belgesi almayı hak eden öğrencilerin belgeleri adreslere gönderilecektir. Adresinizden takip edebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Ödevi olan derslerde başarı notu hesabı nasıl yapılmaktadır?

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan ara, dönem sonu sınavları ile ödev notunun başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’dir.

Örneğin; Bilgi Yönetimi programında ödevi alan “İşletim Sistemleri I” dersinin ara sınavından 60, ödev notu 80, dönem sonu sınav notu 70 olan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x %30) + (Ödev Notu x %20) + (Dönem Sonu Sınav Notu x %50)

Başarı Notu = (60 x %30) + (80 x %20) + (70 x %50)

Başarı Notu = 18 + 16 + 35

Başarı Notu = 69

AÖF Not Sorgulamak için Tıklayınız

Açıköğretim ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

Açıköğretim Sınavlarında ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu x %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 x %30) + (80 x %70)

Başarı Notu = 18 + 56

Başarı Notu = 74

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan soru nasıl değerlendiriliyor?

Açıköğretim Sınavlarında hatalı olan sorunun iptal edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılmaktadır? Sınav sorularında hata var ve soru iptal edilmiş ise iptal edilen sorunun puan değeri nota eklenmektedir.

Açıköğretim Sınav sorularına nereden bakabilirim?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış tüm açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz.

http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Bağıl değerlendirme sistemi nedir?

Yıllık sistemde öğretim yapılan programlarda sınavların değerlendirilmesi mutlak değerlendirme sistemine göre yapılmaktaydı. Mutlak sistemde bir öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için önceden belirlenmiş mutlak bir not sınırını aşması beklenir. Örneğin; 50 veya 70 gibi mutlak bir sınır. Bunun anlamı 50 veya 70 üzeri not alanlar başarılı, altı ise başarısızlık olarak değerlendirilmekteydi.

Bağıl Değerlendirilme Sisteminde (BDS) mutlak bir not sınırı konmamaktadır. BDS adından da anlaşılacağı gibi bir öğrencinin başarısı, bir programda o dersi alan grup içindeki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

BDS’de temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencilerin yüz üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notları belirlemektir.

Açıköğretim Sınavları nasıl değerlendirilmektedir?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakül-teleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğre-tim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre yapılmaktadır.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.