Konaklama İşletmeciliği lisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilmektedirler.

Öğrenciler isteğe bağlı stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci staj yapabileceği tesisi kendi belirleyecektir. Öğrenci, stajını Turizm İşletme ya da Turizm Yatırım Belgesi bulunan oteller, tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilir. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci stajını Tarım Bakanlığı İl Kontrolü Laboratuvarlarında, Halk Sağlığı Gıda Kalite Kontrolü Laboratuvarlarında, Özel Gıda Laboratuvarlarında, Hıfzıssıhha Gıda Laboratuvarlarında, TÜBİTAK Gıda Analiz Laboratuvarlarında, Büyükşehir Belediyelerine ait Gıda Laboratuvarlarında veya Üniversitelerin Gıda Laboratuvarlarında yapabilir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım önlisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 20 işgünüdür.

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.

2011-2012 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

Eczane Hizmetleri önlisans programına kayıtlı öğrencilerin açıköğretim staj uygulaması nasıl yapılacak?

Eczane Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 48 işgünüdür.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci stajını eczanelerde (hastane eczaneleri dâhil), ilaç depolarında veya ilaç firmalarında yapabilir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Ebelik/Hemşirelik önlisans programına kayıtlı öğrencilerin açıköğretim staj uygulaması nasıl yapılacak?

Ebelik Önlisans ve Hemşirelik Önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 20 işgünüdür.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Staj yapılacak hastanelerin tespitinde ölçüt olarak, dâhiliye, genel cerrahi, kadın doğum ve çocuk servislerinin bulunması esas alınmaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Coğrafi Bilgi Sistemleri önlisans programına kayıtlı öğrencilerin açıköğretim staj uygulaması nasıl yapılacak?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 28 işgünüdür.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz. Öğrenci stajını Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili proje ve/veya çözüm üreten, Mühendislik bürolarında, Planlama ofislerinde, Firmalarda, Üniversitelerde, Kamu kuruluşlarında (Belediyeler, Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatları vb.) yapabilecektir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Staj yapmadan açıköğretimden mezun olunabilir mi?

Tüm derslerini başaran; ancak zorunlu stajını yapmayan veya stajını yaptığı hâlde staj evraklarını zamanında göndermeyen öğrenciler mezun olamaz ve kendisine diploma verilmez.

Öğrenciler, stajını tamamladığına dair belgeyi AÖF Staj Koordinatörlüğüne ulaştırdıktan sonra, diploma düzenlenecek ve staj yaptığına dair belgenin düzenlenme tarihi, mezuniyet tarihi olarak diplomaya yazılacaktır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Fakültesinde Staj yapmak zorunlu mu?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki zorunlu veya isteğe bağlı stajı olan programların staj uygulamasında devam mecburiyeti bulunmaktadır.

Öğrencilerin staj yaptığı dönemde geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edememesi ve bu durumu yasal belgesi ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne bildirmesi ve kabul edilmesi halinde, staj bitiminde öğrenci devam edemediği süre kadar stajına devam etmek zorundadır. Milli ve dini bayram günlerinde stajına devam eden öğrencilerin, bu günleri staj süresine dâhil edilir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim öğrencisi olarak bir kurumda staj yapmak istiyorum,Staj yapabilir miyim?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde staj zorunluluğu bulunmayan programlarda kendi isteğiyle staj yapmak isteyen öğrencilere, “staj yapabileceğine ilişkin” yazı verilmemektedir.

Ancak İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği lisans programında isteğe bağlı staj bulunduğundan bu programda kayıtlı öğrencilere istemeleri halinde isteğe bağlı staj yapabileceğine ilişkin yazı verilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Uygulama derslerinin süresi ne kadar olacak?

Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde staj ve uygulama dersleri bulunan programların süreleri aşağıda yer almaktadır.

PROGRAM ADI --- ZORUNLU STAJ SÜRESİ --- UYGULAMA SÜRESİ

Hemşirelik

20 işgünü

Laborant ve Veteriner Sağlık

30 işgünü

Sosyal Hizmetler

24 işgünü

Ebelik

20 işgünü

Turizm ve Otel İşletmeciliği

45 işgünü

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

45 işgünü

Coğrafi Bilgi Sistemleri

28 işgünü

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

30 işgünü

Uygulama*/3 Hafta

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

30 işgünü

Uygulama*/2 Hafta

Eczane Hizmetleri

24 işgünü

Uygulama*/2 Hafta

Açıköğretim Staj çalışması ne kadar sürecek?

Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde staj ve uygulama dersleri bulunan programların süreleri aşağıda yer almaktadır.

PROGRAM ADI --- ZORUNLU STAJ SÜRESİ --- UYGULAMA SÜRESİ

Hemşirelik

20 işgünü

Laborant ve Veteriner Sağlık

30 işgünü

Sosyal Hizmetler

24 işgünü

Ebelik

20 işgünü

Turizm ve Otel İşletmeciliği

45 işgünü

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

45 işgünü

Coğrafi Bilgi Sistemleri

28 işgünü

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

30 işgünü

Uygulama*/3 Hafta

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

30 işgünü

Uygulama*/2 Hafta

Eczane Hizmetleri

24 işgünü

Uygulama*/2 Hafta

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Açıköğretim'de Hangi programlarda uygulama dersi vardır?

Açıköğretim Fakültesinin;

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Eczane Hizmetleri
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Kimya Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

önlisans programları ile

Okulöncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği

lisans programlarında uygulama dersleri bulunmaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim'de Hangi programlarda staj çalışması vardır?

Açıköğretim Fakültesinin;

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ebelik
Eczane Hizmetleri
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Hemşirelik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri

önlisans programlarında staj bulunmaktadır.

Ayrıca İşletme Fakültesi “Konaklama İşletmeciliği” lisans programında ise isteğe bağlı staj bulunmaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretime İkinci Üniversite ile kayıt yaptıran öğrenciler için ders muafiyeti uygulanıyor mu?

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II ders/derslerini almış ve başarmış olan öğrenci, muafiyet için; yükseköğretim programından mezun ise Mezuniyet Belgesi’ni (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi), yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş ise Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gösteren bir resmi yazıyı AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmetedir.

Bu belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından ilan edilen tarihler arasında AÖF Bürolarına teslim edilecektir.

Açıköğretim'e Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için ders muafiyeti uygulanıyor mu?

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerinden Fakülte tarafından muaf tutulmaktadır.

Bu öğrencilerin muafiyet başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız