Açıköğretim Not Durum Belgesi (Transkript) nasıl alabilirim?

Not Durum Belgesi (Transkript) öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince aldıkları derslerdeki başarı durumunu gösteren bir belgedir. Bu belge öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilmektedir.

Not Durum Belgesi almak isteyen öğrenciler veya mezunlar AÖF bürolarına başvurarak alabilirler.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diploma eki (Diploma Supplement) için ücret alınıyor mu?

Diploma Eki (Diploma Supplement), diploma ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir.

Diploma Eki’nin kaybolması veya tahrip olması halinde yeniden düzenlenmesini isteyen mezunlarımızdan da ücret alınmamaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Eski mezun öğrencilere de diploma eki (Diploma Supplement) düzenleniyor mu?

Eski mezun öğrencilerimize de istemeleri halinde Diploma Eki (Diploma Supplement) düzenlenmektedir.

Diploma Eki (Diploma Supplement) isteğinizi belirten imzalı dilekçeyi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine göndermeniz halinde düzenlendikten sonra dilekçenizde belirtilen adrese gönderilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diploma ekini (Diploma Supplement) kaybettim yeniden düzenlenebilir mi?

Diploma Eki (Diploma Supplement) yeniden düzenlenmesini isteyen mezunlarımıza, isteklerini belirten imzalı dilekçeyi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri halinde tekrar Diploma Eki (Diploma Supplement) düzenlenerek dilekçelerinde belirtilen adreslerine gönderilmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diploma eki (Diploma Supplement) nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement), diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim mezuniyet tarihi nasıl belirlenmektedir?

Açıköğretim Lisans programından önlisans diploması almak isteyen öğrencilerin mezuniyet tarihi nasıl belirlenmektedir?

Önlisans diploma tarihi öğrencinin ilk dört yarıyılın tamamından başarılı olduğu sınavları takip eden ilk resmi iş günü olarak verilmekte. Diplomanın arka yüzünde ise “Kayıt Silme Tarihi” ve “Diploma Düzenleme Tarihi” bilgileri yer almaktadır.

AÖF öğrenci girişi yapmak için tıklayınız

Açıköğretim Lisans bölümünden önlisans diploması almam halinde okuduğum bölümün adı diplomamda ne yazacak?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarında öğrenim görmekte iken ilk dört yarıyılın tüm derslerinin tamamından başarılı olup kayıt sildirerek önlisans diploması almak istemeniz halinde ilgili fakülteye ait önlisans diploması düzenlenmektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Lisans programında okurken önlisans diploması alabilir miyim?

Lisans programı öğrencilerinden, ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak, başarılı olan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilirler.

Önlisans diploması almak için sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren AÖF bürosuna, kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten dilekçeniz ve öğrenci kimlik/tanıtım kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Başvurduktan 10 gün sonra bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekiliniz aracılığı ile imza karşılığında önlisans diplomanızı alabilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

AÖF Diplomalarında açıköğretim ibaresi yer alacak mı?

Anadolu Üniversitesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bunlar Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir.

Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İktisat Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

İşletme Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İşletme Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim ile örgün öğretim diplomaları arasında herhangi bir fark var mı?

Açıköğretim ile örgün öğretim diplomaları arasında sağladığı haklar bakımından herhangi bir fark var mı?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi lisans mezunlarının diplomaları ile diğer örgün öğretim yapan fakültelerden mezun olanların lisans diplomaları arasında sağladığı haklar bakımından herhangi bir fark var mı? Fakültemiz öğrencileri ile eş değer öğretim yapan örgün öğretim öğrencileri arasında haklar bakımından fark bulunmadığı gibi, her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahiptirler.

Açıköğretim Diplomamı aldıktan sonra soyadım değişti, tekrar diploma düzenlenir mi?

Açıköğretim Diplomamı aldıktan sonra soyadım değişti, yeni soyadıma göre tekrar diploma düzenlenir mi?

Diplomanın düzenlenmesinden sonra yasal nedenlerle olan değişikliklere göre yeniden diploma düzenlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, diplomanızı yasal belgenizle birlikte kullanmanız gerekmektedir.

AÖF Öğrenci Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomamı kaybettim, yeniden düzenlenebilir mi?

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir.

Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplicate Copy)” ibaresi yer alır. “İkinci Nüsha Diploma”nın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı defa verildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir.

Açıköğretim Diplomamdaki hatalı bilgilerin düzeltilmesi için ne yapmam gerekmektedir?

Diplomanın arka yüzündeki nüfus bilgileri hatalı olan mezunlara yeniden diploma düzenlenmektedir.

Bu durumda tarafınıza yeniden diploma düzenlenebilmesi için, nüfus bilgilerinizdeki değişikliği belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diplomanızın aslı ile AÖF bürosuna ya da “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine posta ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmî bir belge ile karşılaştırarak) kontrol ediniz.

AÖF diploma sorgulamak için tıklayınız

Açıköğretim Diplomasında fotoğraf oluyor mu?

Açıköğretim Fakültesi Diplomaları fotoğraflı olarak düzenlenmemektedir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Diplomamı benim adıma bir başkası alabilir mi?

Diploma teslim işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılmaktadır. Anne, baba, kardeş, eş veya arkadaş gibi yakınlarınız sizin adınıza diplomayı alamaz.

Ancak; sizin adınıza yasal vekilinizin vekâletname ile başvurması halinde diploma verilir.

AÖF Diploma Sorgulamak için Tıklayınız