Açıköğretim 4 yıllık okuyordum önlisans diploması alarak ayrıldım, Öğrenimime tekrardan nasıl devam edebilirim?

4 yıllık öğretim süresi olan yüksekokul veya fakültelerin 1, 2, 3 ve 4. yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olup kaydını sildirerek önlisans diploması alanlar, lisans tamamlamak isterlerse mezuniyet alanlarına göre her yıl Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerince ilan edilen programların 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

Lisans tamamlama ile ilgili ayrıntılı bilgiye (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim) adresinin Nasıl Öğrenci Olarabilirim? bölümündeki Lisans Tamamlama linkinden erişilebilmektedir.

*** AÖF lisans tamamlama hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız

Açıköğretim önlisans mezunları yine açıköğretim sistemindeki programların 3. sınıfına geçiş yapabilirler mi?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına Dikey Geçiş ile kayıt yaptırmak isteyenler, Dikey Geçiş Sınavına girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde fakültelerinin 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki lisans programına devam etmek isteyenler doğrudan lisans programının 5. yarıyılına kaydedilir.

Açıköğretim önlisans mezunları örgün öğretim yapan fakültelere geçiş yapabilirler mi?

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.

ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim'de Bölüm değişikliği yapılabilir mi?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki programlara kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin programları arasında geçiş yapamaz.

Açıköğretim Lisans ve Önlisans Bölümleri

Lisans programları:

İşletme
Konaklama İşletmeciliği
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Okulöncesi Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği,
Felsefe,
Sosyoloji,
Uluslararası İlşkiler,
Türk Dili ve Edebiyatı

Önlisans programları :

Adalet,
Bilgi Yönetimi (internet üzerinden yürütülmektedir),
Bankacılık ve Sigortacılık,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Dış Ticaret,
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı,
Emlak ve Emlak Yönetimi
Ev İdaresi,

Açıköğretimden Örgün öğretim yapan fakültelere geçiş yapabilir miyim?

Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu yenilikçi atılımlardan biri de merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerine kayıtlı öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” olanağıdır.

Yaşam boyu eğitim felsefesi içerisinde yenilikçi ve çağdaş bir eğitim kurumu olan Anadolu Üniversitesi’nin merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan öğrencilere sağladığı “Yatay Geçiş” hakkı ile Türkiye genelinde örgün öğretim yapan üniversitelerin ilgili dallarına geçiş olanağı sağlamaktadır.

Açıköğretim Okulöncesi Öğretmenliği lisans programındaki uygulama dersleri nasıl yapılmaktadır?

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Okul Deneyimi (5. Yarıyıl), Öğretmenlik Uygulaması I (7. Yarıyıl), Öğretmenlik Uygulaması II ve Topluma Hizmet Uygulamaları (8. Yarıyıl) dersleri, öğretmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacı güden planlı gözlem ve eğitim etkinliklerinden oluşmaktadır.

Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının okul yaşamını ve eğitim ortamını gerçek okul ortamında tanımaları beklenmektedir. Tüm uygulama dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Uygulama dersleri e-portfolyo yöntemi ile yürütülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu derslerin uygulama sürecine ilişkin bilgiler e-öğrenme portalında yer almaktadır.

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği lisans programındaki Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri nasıl yapılmaktadır?

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Okul Deneyimi (7. yarıyıl) ve Öğretmenlik Uygulaması (8. yarıyıl) derslerinin organizasyonu öğrencinin adres iline göre yapılmaktadır.

Öğrenciler uygulama dersinin hangi okulda, hangi öğretmenle yapılacağını e-öğrenme portalından öğrenecektir.

Dersin değerlendirmesi, dönem içinde hazırlanacak raporlardan oluşturulacak e-portfolyonun dönem sonunda notlandırılmasına göre yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi e-öğrenme (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/) portalında yer almaktadır.

AÖF e-öğrenme portalı giriş için tıklayınız

Açıköğretim İngilizce Öğretmenliği lisans programındaki Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri nasıl yapılmaktadır?

İngilizce Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları I-II (5. ve 6.Yarıyıl) dersleri tüm öğretmenlik programları içinde YÖK tarafından konulan ve devam zorunluluğu olan bir derstir.

Güz döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları I, bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları II dersi, öğrencinin adres ilindeki İlköğretim okullarında etüt çalışması şeklinde yürütülmektedir.

Dersin değerlendirmesi, dönem içinde hazırlanacak raporlardan oluşturulacak e-portfolyonun dönem sonunda notlandırılmasına göre yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi e-öğrenme portalında yer almaktadır.

AÖF e-öğrenme portalı giriş için tıklayınız

Açıköğretim Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı önlisans programında laboratuvar uygulama dersleri nasıl yapılmaktadır?

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında laboratuvar uygulama dersleri yaz aylarında Eskişehir’de yapılacaktır.

Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir.

Laboratuvar uygulamalarında yer alan ve toplamda 6 gün sürecek Atölye Çalışması I, Atölye Çalışması II ve Devre Analizi Laboratuvarı derslerinin başarı notu, öğrencinin yapacağı deneylerdeki performansa göre belirlenir. Buna göre başarı notu 60 ve üzeri olan öğrencilere YT (Yeterli), 60’ın altında olan öğrencilere YZ (Yetersiz) harf notu verilmektedir.

Açıköğretim Laboratuvar uygulama dersleri nasıl yapılmaktadır?

Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programlarında laboratuvar uygulama dersleri Eskişehir’de yapılmaktadır.

Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Söz konusu derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir. Söz konusu derslerden DZ alan öğrenciler takip eden yıllarda uygulama derslerine tekrar katılarak devam etmeleri gerekmektedir.

Açıköğretim Klavye öğretimi uygulama dersi nasıl yapılmaktadır?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programının 3. yarıyılında bulunan Klavye Öğretimi dersi devam mecburiyeti olmayan uygulamalı derstir.

Amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Klavye öğretimi dersinin sınavı F klavye ile yapılmaktadır. Öğrenciler bu dersin sınavına Q klavye kullanarak giremezler.

Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açıköğretim Staj uygulamasında muafiyet var mı?

Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur.

Ancak;

- sürekli engelli olup engel oranı %40 ve üzeri olanlar ile malul sayılanlar,

- staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olanlar,

- dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olanlar,

resmi olarak belgelendirmeleri halinde stajdan muaf sayılırlar.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.

Öğrenci stajını Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı ve Hematoloji Laboratuvarı uygulamaları olarak ve her birinde en az 1 hafta bulunacak şekilde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde, Tam Teşekküllü Özel Hastanelerde yapabilir.

Sosyal Hizmetler önlisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 24 işgünüdür.

Sosyal Hizmetler Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.

2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.

Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programına kayıtlı öğrencilerin aöf staj uygulaması nasıl yapılacak?

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür.

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenci zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamaz.

2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.