Açıköğretimde okurken askerlik yapılır mı?

Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenciliğim devam ederken askerlik görevimi yapabilir miyim? Fakültemize kayıtlı öğrenciler öğrenimlerine devam ederken askerlik görevini de yerine getirebilmektedirler.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere "Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur." ibareli yazı düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

Askerlik tecili için belirli bir yaş sınırı var mıdır?

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme İnternet Başvurusu ve Kredi Kartı İle Online Ödeme Nasıl Yapılır?

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme İnternet Başvuru İşlemleri,Eylül 2017 günü başlayacak ve Eylül 2017 günü saat 17.00’de sona erecek.

Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir!Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, teknik arızalar, İnternet sorunları, vb.) başvuruyu kaçırmamanız için en kısa zamanda başvurunuzu yapmanızı öneririz.

İNTERNET BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI

 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adayları, İnternet başvuru işlemlerini https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinin Türkiye Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri bağlantısına tıkladıktan sonra Ek Yerleştirme bağlantısından yapacaklardır.

AÖF İkinci Üniversite İnternet Başvurusu ve Kredi Kartı İle Online Ödeme Nasıl Yapılır?

İkinci Üniversite İnternet Başvuru İşlemleri,Ağustos 2017 günü başlayacak ve Eylül 2017 günü saat 17.00’de sona erecek.

Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir! Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, teknik arızalar, İnternet sorunları, vb.) başvuruyu kaçırmamanız için en kısa zamanda başvurunuzu yapmanızı öneririz.

İNTERNET BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI

Açıköğretim Kesin kayıt başvurumu nasıl yapabilirim?

AÖF Dekanlığı tarafından gönderilen açıklama doğrultusunda www.anadolu-uni.de web adresinde online başvuru ortamı açılmakta ve kesin kayıt ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Açıköğretim Kesin kayıt işlemlerini yapmak için tıklayınız

Belirlenen tarihlerde ilgili web alanına girerek önkayıt esnasında adayın vermiş olduğu bilgilerini görmesi ve varsa değişikliklerini online ortamında yapması istenmektedir. Sistem üzerinde, kesin kayıt işlemini onaylaması sonucunda PDF formatlı belgeler oluşmakta ve aday tarafından çıktısı alınması istenmektedir.

Kesin kayıt belgelerimi gönderdim kaydımın yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Açıköğretim Öğrenci kimlik kartım adresime ne zaman gönderilecek?

Kesin kaydı onaylanmış öğrenci adaylarının kayıt esnasında sunmuş oldukları Öğrenci Tanıma Formu üzerinde resimler Üniversite’de dijital ortama aktarılıp Güz dönemi ara sınavından önce adreslerine postalanmaktadır. Güz dönemi sınav tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar öğrenci kimlik kartı eline geçmeyen öğrenciler Batı Avrupa Bürosu ile irtibata geçmelidir.

AÖF öğrenci girişi yapmak için tıklayınız

AÖF Sınav ve Eğitim Yönetmeliği tamamıyla değişti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği...

3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

AÖF İnternet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına

* 2017 ÖSYS ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,
* Af Kapsamında (6353-6569 sayılı Kanunlar) başvurup başvurusu kabul edilen adayların,
* Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt (AYÖS) hakkı kazanan adayların,

İnternet başvuru işlemlerini nasıl yapacağını anlatan video ve PDF belge bu konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Açıköğretim kredi kartıyla ödemede taksit yapılıyor mu?

Yaklaşık 1,5 milyon aktif öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖS) öğrencileri, yeni uygulamaya konulan “Kredi kartı ile ödeme imkanı” ile banka şubeleri ve ATM önlerinde sıra bekleme derdinden kurtuldu.

Öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından bankaya gitmeden bilgisayar ya da cep telefonlarından kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerine çok büyük bir kolaylık sağladıklarını söyledi.

Açıköğretim ön kayıt başvuru durumu sorgulama

Daha önce yaptığınız ön kayıdı/kayıtları görebilmek ve kredi kartı ile ödeme yapmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayarak açılan alandan T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası bilgisini girerek başvuru durumu sorgulayınız.

Açıköğretim ön kayıt başvuru durumu sorgulamak için tıklayınız

Aktif öğretim yılı içerisinde başvurunuz varsa size sorulan güvenlik bilgilerini giriniz. Bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra başvuru belgenizi tekrar indirebilir veya ödeme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Açıköğretim ön kayıt ana sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız

2017-2018 AÖF ders transferi ve muafiyet işlemleri nasıl yapılacak?

ÖSYS Yeni Kayıt
Af (6353 ve 6569 sayılı Kanun)
*İkinci Üniversite
**Ek Yerleştirme

kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – IIT
Türk Dili I – II
Yabancı Dil I – II
Temel Bilgi Teknolojileri I – II

ders/dersleri için ders transferi ve muafiyet başvuruları Eylül – Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen ders/dersleri alıp başaran ve muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler;

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme İnternet Başvuruları Nasıl Yapılır 2017-2018?

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adayların;

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme İşlemleri için Tıklayınız

Bu duyuru;

ÖSYS Ek Yerleştirme

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adayların,

Yatay Geçiş

AÖF ikinci üniversite internet başvuruları nasıl yapılır 2017-2018?

AÖF ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerden, okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri önlisans ve lisans programlarının 1. yarıyılına İkinci Üniversite kayıt türünden başvuracakların;

İnternetten Başvuru İşlemleri

Ağustos 2017 günü başlayıp Eylül 2017 günü saat 17.00’de sona erecektir.

İnternetten Başvuru Adresi (http://kayit.anadolu.edu.tr)

AÖF ders muafiyeti nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencilerin ders transferi ve muafiyet işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II)
Türk Dili (I‒II)
Yabancı Dil (I‒II)
Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II)

derslerine yapılır. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenci, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur ve bu dersler için MU notu verilir. Bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir.

ÖSYS ile açıköğretime yerleştirildim, Kayıtlar nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarına 2017 ÖSYS ile yerleştirilen adayların kayıtları “İnternet Başvuru” ve “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.

İnternet başvuru ve AÖF Bürolarından kayıt işlemleri Ağustos 2017 günü başlayıp Ağustos 2017 günü saat 17.00’da sona erecektir.

Öğrenci adayları, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ internet başvuru sitesinideki “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Adaylar, internet başvuru işleminden sonra “Öğretim Gideri” ve “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında T.C. kimlik numaraları ile Vakıfbank şubelerinden gerçekleştirebilirler.

AÖF Öğretim Gideri Kredi Kartıyla Online Ödeme Nasıl Yapılır?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, Öğretim Gideri Ödemesinde Kredi Kartıyla Online Ödeme İmkanı tanındı.Yapılan açıklamaya göre;

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz geçmiş dönem öğretim gideri borçlarını online kredi kartı ile kolay yoldan ve hızlı bir şekilde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ödeyebilirler.

AÖF Öğretim Gideri Kredi Kartıyla Online Ödeme Yapmak için Tıklayınız

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız